issiqlik o'tkazuvchanlik fazasini o'zgartirish pedi